Pinseløpsårsmøte avholdt

Pinseløpsårsmøte avholdt
Sendt: des 28, 2017
Kommentarer: 0
Forfatter: Nina Smestad

Det ble ytt stor innsats fra klubbenes medlemmer med totalt 213 funksjonærer i stort og smått. På vegne av klubbene og pinseløpsorganisasjonen takker NM- og pinseløpsleder Einar Lund for innsatsen.
 
Det er også sendt takk til Hedmark fylkeskommune, Hamar og Løten kommuner, Hamarregionen reiseliv, Hamar sentrumsforening, alle sponsorer og samarbeidspartnere for den støtten de ga. De var med på å gi arrangementet og våre aktiviteter for barn, unge og folkehelse et løft.  
 
I NM deltok 782 deltakere fra 60 klubber. Vi avviklet ni terminsfestede arrangementer og 3547 starter i dagene 3. – 5. juni 2017. Vår egenbetraktning av de vesentligste sidene ved de gjennomførte arrangementer ligger i "Ekstern rapport NM sprint og pinseløpene 2017". Denne ligger som vedlegg til denne artikkelen under "dokumenter" nederst.
 
Pinseløpsårsmøtet konstaterte at i 2018 er vi tilbake til «en normaltilstand» i pinseløpssamarbeidet. Pinsesprinten lørdag 19. mai vil gå i Hamars vestre strandsone/bydeler, Elgdilten og Løvspretten i Stange allmenning 20. og 21. mai. Einar Lund, Hamar o-klubb, ga seg som pinsløpsleder etter fire år i funksjonen. Løten o-lag vil finne sin nye kandidat innen oppstartsmøtet for 2018, den 24. januar. Øvrige medlemmer i pinseløpsnemda er nå Arild Hesselberg Indby, Løten, IKT, Erik Grøndalen, Hamar, økonomi, Nina Smestad, Løten, PR, Tom-Erik Brohaug, Hamar, løpsleder Pinsesprinten, Einar Lund, Hamar, løpsleder Elgdilten og Geir Ola Blystad, Løten, løpsleder Løvspretten. Løypeleggere er Frode Hjort, Hamar, Pinsesprinten, Sverre Lutnæs, Hamar, Elgdilten og Kristian Storsveen og Asbjørn Skjerve, Løten, Løvspretten. 

 

Einar Lund

Print
 
Tags:

Dokumenter for nedlasting