Flytting av pinseløpene

Flytting av pinseløpene
Sendt: mai 17, 2015
Kommentarer: 0
Forfatter: Nina Smestad

Det er tidligere satt reservedato med tanke på gjennomføring av testløp. Det er i samråd med Norges orienteringsforbund blitt bestemt at testløpene skal gjennomføres som planlagt i pinsen, på grunn av et ellers tett løpsprogram for juniorene.

Ny arena blir i Grefsum i Mosjømarka. Grefsum blir arena alle tre dager. Det blir merket fra Løten sentrum via FV 166. Parkering vil skje langs skogsbilveg og vi oppfordrer til samkjøring. Bompenger.

Mosjømarka er kjent for å være et flott orienteringsterreng som byr på fart, men også områder med mer krevende orientering. Oppdatert program og PM med praktisk informasjon vil bli lagt ut så snart det er klart.

Vi ønsker alle velkommen til pinseløpene på Hedmarken!

Print
Tags: