Løypeleggernes tips for helga

Løypeleggernes tips for helga
Sendt: mai 22, 2015
Kommentarer: 0
Forfatter: Nina Smestad

Under lørdagens Elgdilten er løypeleggere Harald Brekke og Frode Hjort (Hamar ok). Harald er for tredje året på rad involvert i løypene i pinseløpene, som løypelegger i 2013, kontrollør i 2014 og altså som løypelegger igjen i år. Alle tre årene har løypene vært i Mosjømarka, og Harald begynner nå å få god oversikt over terrenget. Han beskriver terrenget på følgende måte."Løperne vil møte et terreng med store kontraster, fra lettløpt, flat furumo til mer steinbunnet terreng i skråli samt områder med relativt tett granskog. I enkelte, små områder er løpbarheten nedsatt pga. tynningshogst. Nye hogstflater er lagt inn på kartet."

Han kommer også med noen tips til uerfarende løpere om hvordan orienteringa i Mosjømarka bør løses. "N-løypene har gode ledelinjer og skjermene skal være godt synlige. For uerfarne løpere vil det være viktig å holde retningen på relativt flate furumo-områder. For øvrig må det nevnes at de store nedbørsmengdene i løpet av den siste uken, har medført at det er mye vann i skogen. Myrene er veldig bløte, og det kan står vann noen steder der ikke er tegnet inn det på kartet."

Søndag er det klart for langdistanse på Løvspretten med Sofie Johansson og Ove Antvord Haugereid (Løten ol) som løypeleggere. "Vi har vektlagt at det skal være en langdistanse, og at alle løperne skal få følelsen av at det er nettopp det de løper. Løperne kan nok forventes seg at det blir langstrekk gjennom vekslende terreng i Mosjømarka."

Mandag er det forkortet mellomdistanse i pinsesprinten, Marius Øie (Løten ol) er løypelegger. Marius håper at til tross for at terrenget har vært brukt tidligere, at løypeleggerne har klart og lage løyper som gir løypene noen utfordringer. "Mange har jo tidligere erfaringer fra området. Det er stort sett fin og åpen furuskog med god sikt og løpbarhet, men noe grønt og myr innimellom. På pinsesprinten vil løperne totalt sett møte et veldig fint område av Mosjømarka." Marius kommer med tips på både N-/C- løpere og mer erfarende løpere. "For N-/ C- løpere er lagt langs tydelige ledelinjer, med postene ikke langt fra ledelinjene. Det viktigste blir derfor å finne de riktige ledelinjene, og følge disse til man begynner å nærme seg postene. Klarer man dette kommer det nok til å gå bra. For litt mer erfarende løpere er det kompass og fartstilpasning  som er essensielt for å komme raskest mulig fra start til mål!"

Etter at det ble bestemt at løypene skulle flyttes fra Budor til Mosjømarka er det mange i arragementsstaben som har hatt lange dager. For løypeleggerne har det lagt vekt på å koordinere løypeleggingen slik at det blir så lite overlapp i løypene som mulig, og dermed forhåpentligvis gi gode løyper til alle.

Da gjenstår det bare og ønske alle velkommen til Mosjømarka, og riktig god tur i skogen!

Print
 
Tags: