Pinseløpene 2016 - Hedmarken er utvidet til Elverum

Pinseløpene 2016 - Hedmarken er utvidet til Elverum
Sendt: mai 12, 2016
Kommentarer: 0
Forfatter: Nina Smestad

På vegne av Hamar o-klubb og Løten o-lag ønsker vi dere alle velkommen til Pinseløpene på Hedmarken, denne gang i Elverum, Terningmoen og på Grundsetmoen. En langtidsvirkning av fjorårets snøforhold på Budor i Løten er at vi år låner terreng av Elverum o-klubb. Det vil ikke få varige virkninger i regjeringens kommunestruktur-prosess.

Som trofaste pinseløpsdeltakere vil huske, måtte vi i 2015 flytte fra fjellterreng i Løten til lavlandet. Pga tidlig pinse i år og et ønske om å bruke våre "ferdigpreparerte" løyper på Budor til "større anledninger", får vi i år hjelp av Elverum o-klubb til terreng og løypelegging; en kortvarig "utvidelse" av Hedmarken.

Vi starter med Pinsesprinten på Terningmoen. Sentrale deler av det gamle militærområdet er tatt i bruk til sivilt bruk med byens nyere stolthet, Terningen arena - et flerbrukshus for utdanning, helse, idrett og kultur, som det mest iøynefallende. Tilgang til parkering, dusj og toaletter har vi sikret oss i denne delen av området. Løypene går imidlertid på den fartsfylte sandmoen med skyttergraver og bratte småkoller som noen av post- og veivalgsutfordringene.

Pinsehelligdagene har Elgdilten og Løvspretten samme arena på den andre siden av rv 25 – nordsiden, på Grundsetmoen. Her er deler av terrenget stirikt og lettløpt, mens de lengre løypene får også mer småkupert og varierende terreng med stein, tettere vegetasjon og færre stier. Pinseløpene 2016 blir dessverre det siste arrangementet som kan nytte den tettstedsnærmeste delen; skogsmaskiner nærmer seg løpsområdet fra begge kanter for å klargjøre framtidig trase for ny sammenbinding av rv 25 fra Hamar og rv 3 i Østerdalen.

Vi er også glade for å kunne tilby et pre-o-arrangement over to dager. Pinsesprinten pre-o lørdag går i samme terreng som øvrige løyper og Elgdilten pre-o 1. pinsedag i det stirike nærterrenget på Grundsetmoen. Begge er nasjonale løp med konkurranseklasser på E-, A- og B-nivå, men også med prøve-på løyper med fristart ved direkte frammøte. Velkommen til alle til å prøve pre-o. Klubben med flest deltakere i pre-o får en særskilt oppmerksomhet.

Lørdag og søndag er det ordinært opplegg med nybegynnerklasser og småtroll. Mandag 2. pinsedag samles dette til Råtass med start i de løypene du vil og gjerne flere ganger.

Løpsleder for alle løp er Kristian Storsveen, Løten o-lag. Løypeleggere er: på Terningmoen, Svein Godager, Løten o-lag, på Grundsetmoen Stein Nordvi, Elverum o-klubb. For pre-o: Geir Myhr Øien og Sigurd Dæhli, begge Løten o-lag.

Velkommen til et allsidig arrangement!

Einar Lund

Pinseløpsleder

Print
Tags: