Tilleggsopplysninger til PM for Elgdilten for N- og C- klasser

Sendt: mai 19, 2018
Kategorier: Nyheter, Elgdilten
Kommentarer: 0
Forfatter: Nina Smestad
Ny hogst i området og sen snøsmelting gjør traseene for N- og C-løyper tidvis krevende fremkommelig for små bein.


Det kan dreie seg om trefall, dype spor etter skogsmaskiner og grøfter med vesentlig mer vann enn vanlig. Vi anbefaler derfor å ta med følge, særlig for N-løpere. Ledelinjene er relativt tydelige og for N-løypene er det satt opp markeringsbånd og skilting der hvor ledelinjen kan oppleves vanskelig.

Det er gjort tilpasninger av løypene og postplassering for å forenkle mest mulig. Når løypene nærmer seg samlingsplass er det markert med enkelte bånd for å gi indikasjon om retning. Disse er ikke markert på kartet, men er ment å hjelpe alle til å få en hyggelig opplevelse i skogen. For alle klasser gjentar vi som i PM:

Innløpet går gjennom industriområdet, hvor det er tette poster med like postdetaljer innenfor et lite område. Sjekk postdetaljer og koder nøye!


God tur!

Print
Tags:

Dokumenter for nedlasting