PreO 2018

Presisjonsorientering – et tilbud til alle 

Under Elgdilten, søndag 21.mai, er det mulig å prøve pre-o – presisjonsorientering. Benytt sjansen til å prøve en spennende kartlesingsøvelse.

Hvor: Fra arenaen på Elgdilten på Vensvangen søndag 20. mai. 

Når: Fri start mellom kl. 10.00 og 13.00. Avpasses til start-tiden i o-løpet for de som deltar i Elgdilten. 

Registrering/påmelding: I pre-o-sekretariatet ved inngangen til arenaen. Gratis start for alle. 

Start: Start og mål er plassert nederst på industriområdet, ved innkjøringen til parkeringen. 

Utstyr: Kompass og Emit-brikke. Brikken brukes til å ta tiden samt til å stemple svarene på postene. 

Kart: Utsnitt av Vensvangen. Målestokk 1:3000, ekv. 2,5 m. Pre-o-revidert mai 2018. 

Første del av løypa er en tidspost ved start. Der er det satt ut 6 skjermer som benevnes som følger regnet fra venstre: A, B, C, D, E, F. På tidsposten får du en bunke med kart hvor det er 1 post på hvert sitt kartutsnitt, 3 poster til sammen. Du skal fortløpende bestemme hvilken av skjermene som er den riktige og svare muntlig ved å oppgi en bokstav (bokstaven til den skjermen du mener er korrekt i henhold til oppgaven). Det er ikke lov å bla videre til neste oppgave før den foregående er besvart. Tiden løper fram til du har svart på den 3. oppgaven. Det er en makstid på 90 sekunder på å besvare de tre oppgavene. Feil svar gir 60 sekunder i tillegg per feil svar.

Etter dette starter du på en av følgende to alternative løyper: 

A-kort: 0,7 km med 10 forholdsvis enkle poster. Her har du maksimalt 61 minutter på hele løypa.

A-lang: 1,1 km med 16 litt mer krevende poster. Her har du maksimalt 97 minutter på hele løypa.

Men de fleste greier løypene på langt kortere tid en dette. 

Her skal du følge grusvegene fram til siktepinner som står i vegkanten og angir hvilken post som de skjermer du ser gjelder for, angitt med A1, A2, A3 osv. (Det vil si at når du står ved pinne A1 så ser du de skjermene som gjelder for post 1). Antall skjermer er angitt på postbeskrivelsen som A (1 skjerm), A-B (2 skjermer), A-C (3 skjermer), A-D (4 skjermer).

Postene kan tas i fri rekkefølge. Du kan gå fram og tilbake på grusvegen for å løse oppgaven, men du har ikke lov til å forlate vegen og gå ut i terrenget. Svarene på oppgavene gis ved å stemple i den av postenhetene, som er plassert like ved siktepinnen, som er merket med den bokstaven som du mener er den riktige. Du får utdelt backup-lapp til Emit-brikken ved start. 

NB! Vær oppmerksom på at i begge løyper kan svaralternativet være Z, det vil si at ingen av skjermene er plassert på riktig detalj. Oppgavene kan tas i fri rekkefølge. Når alle oppgavene er besvart går du tilbake til start/mål og stempler deg i mål på vanlig måte. Deretter går du tilbake til der du meldte deg på for å få avlest brikken.

Resultater pre-o, Elgdilten 20.05.2018: