Pinseløpene 2019

Lørdag 8.juni sprint kl. 14:00

PINSESPRINTEN
 • Innbydelse og PM
 • Påmelding
  Startliste
  Resultatliste
  Livelox
 • Arena: Jernbanemuseet Hamar
 • Terrengbeskrivelse;


  Lettløpt parkområde og noen bebygde områder. Underlaget er for det meste gras med innslag av lettløpt skogbunn, samt grusveier og stier. På grunn av forventet høy vannstand i Mjøsa på løpsdagen vil noen få poster ligge nær vannkanten. Alle poster er trygt plassert på land.
 • Utsnitt løpskart

Søndag 9.juni mellom kl. 11:00

ELGDILTEN
 • Innbydelse og PM
 • Påmelding
  Startliste
  Resultatliste
  Livelox
 • Arena: Bergsjøen, Stange
 • Terrengbeskrivelse;
  Terrenget er grov-kupert og består i all hovedsak av granskog med varierende alder, fremkommelighet og sikt. Noe innslag av furuskog. Stort sett relativt detaljfattig, og det finnes så å si ikke stier i terrenget. Det er imidlertid blitt utført noe tynningshogst i løpet av de siste par årene, slik at det er en del slep i deler av terrenget. Enkelte slep på kartet kan være vanskelig å oppdage om man kommer på tvers, da dem i tørre områder kan fremstå mer som ei åpen «gate» i skogen.
  Høydeforskjell mellom høyeste og laveste punkt i terrenget er snaut 200 meter.
 • Utsnitt løpskart

Mandag 10.juni lang kl. 11:00

LØVSPRETTEN
 • Innbydelse og PM
 • Påmelding
  Startliste
  Resultatliste
  Livelox
 • Arena: Bergsjøen, Stange
 • Terrengbeskrivelse;
  Terrenget er grovkupert og består i all hovedsak av granskog med varierende alder, fremkommelighet og sikt. Innslag av høyvokst furuskog på toppene. Stort sett relativt detaljfattig, og det finnes så å si ikke stier i terrenget. Det er imidlertid blitt utført noe tynningshogst i løpet av de siste par årene, slik at det er en del slep i enkelte deler av terrenget. Enkelte slep på kartet kan være vanskelig å oppdage om man kommer på tvers, da dem i tørre områder kan fremstå mer som ei åpen «gate» i skogen.
  Høydeforskjell mellom laveste og høyeste punkt i terrenget er snaut 200 meter. Alle A-løyper må regne med at det blir en del stigning og litt nedsatt fremkommelighet pga tynning og rotvelt/toppbrekk i starten av løypene.
 • Utsnitt løpskart

Informasjon påmelding

ORDINÆR PÅMELDING
Ordinær påmeldingsfrist er fredag 31. mai kl. 23:59. Gjøres direkte i Eventor. Det er separat påmelding til hvert løp. Utenlandske klubber som ikke har tilgang til Eventor kan benytte E-post: arildindby@gmail.com

ETTERANMELDING
Alle klasser: via Eventor t.o.m. torsdag 06. juni kl. 18:00. Etter dette på E-post: arildindby@gmail.com eller på samlingsplass inntil 1 time før start så lenge det er ledige kart i løypa. 
Utover dette er det Direkte-løyper med siste start mulighet 5 min. etter siste ordinære start.

TIDTAKING
Det benyttes elektronisk tidtaking, EMIT. Oppgi brikkenummer ved påmelding. Utenlandske løpere kan leie EMIT brikke for kr. 35,- pr. løp, norske klubber må ordne med brikker til egne løpere.

STARTLISTER/ RETTELSER
Startlister publiseres på Eventor senest kvelden før løpet. Eventuelle rettelser sendes på e-post til: arildindby@gmail.com Oppgi alltid hvilke løp det gjelder. Gjelder henvendelsen rettelser av brikkenummer oppgi både nytt og gammelt brikkenummer.